Cumartesi , 25 Mayıs 2024
aldatma önce ve sonrası neler olur
Aldatmanın önlenemeyen cazibesi

Aldatmadan Önce ve Aldatmadan Sonra

Aldatmadan önce ve aldatmadan sonra kadın erkek ilişkisinde çok ciddi problemler oluşur. Sosyal medya kullanımının artması ile birlikte aldatmalar artmakta ve şekil değiştirmektedir. Bu konu için hazırlanmış hizmet sunan pek çok uygulama bulunuyor. Adeta gelişen teknoloji kişileri aldatma için teşvik eder durumdadır. Aynı teknoloji bir yandan da aldatmayı zorlaştırmaktadır. Yakalanma riskinizde eskiye göre oldukça yüksektir. “Kadın erkek ilişkisinde aldatma, adeta bir insanlık mirası gibi her toplumda kuşaktan kuşağa aktarılarak eski çağlardan bugüne yaşanmaya devam ediyor ve muhtemelen insanlığın sonuna kadar da devam edecek gibi görünüyor. Aldatma, eş dışında biriyle ilişkiyi tehdit edebilecek boyuttaki her türlü yakınlaşma olarak tanımlanabilir. “

Bu genel tanımın içine, bir gecelik ilişkiler, sanal ilişkiler, cinselliğin yaşanmadığı duygusal ilişkiler ya da yalnızca cinselliğin yaşandığı duygusallığın olmadığı tüm ilişkiler girer. Sonuçta aldatma, birinin eşiyle- sevgilisiyle yaşadığı, eşine-sevgilisine karşı hissettiği şeyleri eşiyle-sevgilisiyle ilişkisi devam ederken başka biri ya da birileriyle gizli olarak yaşaması anlamına gelir. Aldatma aynı zamanda tarafların kendi yorumlarına göre de değişkenlik gösterebilir. Aldatma duygusal veya cinsel de olmayabilir. Rüyanızda bile aldatabilirsiniz.

Aldatma öncesi ve sonrası neler olur

 İLİŞKİDE YOL AYRIMI

Aldatma, öncesinde ve sonrasında yaşananlar, nedenleri, sonuçları, aldatan ve aldatılan eşin psikolojisi açısından çok sayıda değişkeni bulunan karmaşık bir süreçtir. Aldatmanın nedenleri, ilişkinin dinamiklerine ve eşlerin kişilik özelliklerine göre farklılık gösterir. Aldatma konusunda yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, aldatmanın nedenlerine ilişkin cinsiyet açısından bir genelleme yapmayı mümkün kılar. Bu genelleme de, erkeklerin cinsel, kadınların da duygusal nedenlerle aldatıyor olduğudur. Buna göre aldatmanın iki genel türü vardır.

Birincisi cinsel aldatma yani eşi dışında başka biriyle cinsel ilişkide bulunma, ikincisi de duygusal aldatma yani eşi dışında başka biriyle duygusal yakınlık kurmadır. Hangi türde olursa olsun, aldatma ortaya çıktığında, aldatan ile aldatılanı bir yol ayrımına getirir. Bu yol ayrımında verilecek karar hem çok zor hem de çok önemlidir. Seçilebilecek iki yol vardır: Ya herkes kendi yoluna gider ya da her şeye yeniden başlanır.

Kadınlarda aldatma duygusu
Kadın veya Erkek bir ilişki yaşarken ve bu ilişki bir oranda oturmuşken bir sebepten aldatmanı cazibesine kapılıp partnerlerini aldatıyorlar.

ALDATMAYA YÜKLENEN BÜYÜK ANLAM

Aldatmadan sonra seçilecek yolun belirlenmesinde birçok faktör rol oynar. Bunlardan biri aldatmanın her iki tarafta nasıl anlamlandırıldığı ve algılandığıdır. Çünkü insanlar olaylardan değil, olaylara yükledikleri anlamlardan ve bu anlamların yarattığı duygulardan etkilenirler. Aldatmanın algılanması ve anlamlandırılması madalyonun ön ve arka yüzü gibidir. Madalyonun bir yüzünde kültürel faktörlerin çok büyük bir etkisi vardır. Erkek egemen toplumlarda aldatmaya bakış açısında çifte standart söz konusudur. Erkekler için neredeyse bir hak olarak görülen aldatma, kadın tarafından yapıldığında tam tersi bir anlayışla yüz kızartıcı bir suç olarak görülür.

Bu kültürel algı çoğunlukla aldatan ve aldatılan tarafta da aynı etkiye sahiptir. Aldatılan kadın, “Aldatmayan erkek, aldatılmayan kadın yoktur” diye düşünerek; aldatan erkek ise “Erkekliğin şanındandır” diye görerek aldatmayı normalleştirir. Aldatan taraf erkek olduğunda, bu durum ilişkinin doğası gereği olup biten bir şey gibi kabullenilip yaşanabilirken, aldatan kadın olduğunda sonu namus cinayetlerine kadar varabilen vahim sonuçlar ortaya çıkabilir.

Erkeklerin aldatma sanatı
Kadın veya erkek olsun ilişkide aldatmanın anlamlı ve kabul görecek bir nedeni olmaz.Bu sebeple aldatma gerçekte istenmeyen bir durumdur. Kimse bir ilişkide aldatılmak istemez. Şayet aldatıyorsanız hiçbir şekilde yakalanmıyor olun aksi halde cezası büyüktür.

MADALYONUN ARKA YÜZÜ

Madalyonun diğer yüzünde aldatma, ne kadın ne erkek açısından bu kadar sıradan ve normal kabul edilmez. Aldatan kadın da olsa, erkek de olsa, aldatmanın hem ilişki hem de aldatılan üzerindeki etkileri yıkıcıdır. Aldatma, aldatılanın değersizlik, çaresizlik ve öfke gibi duygular hissetmesine, ilişkisine ve geleceğe ilişkin umutlarını ve güvenini yıktığı için de bir kayıp duygusu yaşamasına yol açar. Adatılan kişinin bu duygularla baş edememesi ruh sağlığının bozulmasına neden olabilir. Aldatılmanın psikolojik sonuçlarıyla başa çıkmak konusunda erkekler daha fazla zorlanır.

Aldatılmayı gururlarına yediremediklerinden genellikle kimseyle paylaşmadan kendi içlerinde çözmek zorunda kalırlar. Bu da aldatan eşe duyulan öfke, kin ve intikam duygusunu daha fazla körükleyebilir. Kadınlar ise bu süreci daha çok değersizlik ve suçluluk duygusuyla geçirirler ve bunun sonucunda da depresyon ya da başka psikolojik sorunlar yaşayabilirler.

ALDATMA NEDENİ SONUCUN BELİRLEYİCİSİDİR

Aldatma öncesinde ilişkide mevcut olan duygusal ya da cinsel sorunlar, çatışmalar, eşlerin özellikleri, yaşama bakışları, istekleri, beklentileri ve bunlara bağlı olarak yaşanan her şey aldatmaya zemin hazırlayarak ilişkiyi bu yol ayrımına getirebilir. Aldatmadan sonra gidilecek yolun seçilmesinde etkili olan diğer bir faktör de aldatmanın nedenidir. Aldatmanın nedeni, sonucunun belirleyicisidir. Aldatmaya zemin hazırlayan neden ilişkinin kendisiyse, yani eşler arasındaki duygusal bağ kopmuşsa ya da ilişki zaten baştan beri duygusal bir bağ kurulamadan sürdürülüyorsa eşler yollarına ayrı ayrı devam etmeyi seçerler. Bu koşulda, aslında ilişki zaten bitmiş, aldatma ayrılık bahanesi olmuştur.  

Ancak eşlerin bağlarının kopmadığı, duygusal boşluk, heyecan arayışı, cinsel isteksizlik, tatminsizlik ya da fantezi arayışı gibi cinsel ya da duygusal çeşitli sorunların neden olduğu aldatma sonrasında ne yapılacağına dair verilecek kararda, aldatan ve aldatılanın tutum ve davranışları büyük önem taşır. Aldatanın yaptığının hata olduğunu kabul edip, senin yüzünden oldu diyerek eşini suçlamadan, aldatmayı kendi üzerinden gerekçelendirerek af dilemesi, pişmanlığını açıkça ifade etmesi, aldatılanın da eşini bağışlayarak ona yeniden güvenmeyi seçmesi halinde eşler yollarına birlikte devam edebilirler.

BEN BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

Eşler aldatmanın yaşanmış olmasından pişmanlarsa ve hiç yaşanmamış olmasını düşünerek ilişkilerini devam ettirmeye isteklilerse yollarına birlikte devam edebilirler. Ancak bu durumda da ilişkinin devam edebilmesi için olmazsa olmaz koşul, güvenin yeniden inşa edilmesidir. İlişkide güvenin yeniden sağlanmasının olmazsa olmaz koşulu ise eşler arasında iyi bir iletişimin olmasıdır. Eşler birbirleriyle her şeyi açıkça konuşabildikleri bir iletişim kurabildikleri ölçüde sorunlarını çözüme kavuşturabilirler. Aldatma ile ilgili her şeyi konuşup hiçbir karanlık nokta ve soru işareti bırakmadan, bu sayfayı bir daha asla tekrar açmamak üzere kapatabilirlerse her şeye yeniden başlayabilirler. Yani aldatmanın hesabı tamamen görülüp kapatılmadan güvenin yeniden sağlanması ve ilişkinin sürdürülmesi mümkün olamaz.

SIFIR BAZEN BİTİŞ BAZENDE BAŞLANGIÇTIR

Araştırmalar bazı çiftlerde aldatma öncesinde sorunlu giden ilişkilerin aldatmadan sonra sorunların çözülmesiyle birlikte daha sağlıklı yürümeye başladığını, bağlılık  duygusunun artarak ilişkilerin güçlendiğini gösteriyor. Bu bulguya göre, inanılması güç olsa da aldatmanın iyileştirici etkisinden de söz etmek mümkün. Çünkü bazı ilişkiler aslında içinde girdikleri çıkmazın oluşturduğu girdapta döner dururlar. Bu tip ilişkilerde aldatma, eşlerin birbirlerine karşı sevgisizliği ya da isteksizliği yüzünden yaşanmaz. Çözülebilecek sorunlar eşlerin psikolojik durumları ve başka etkenlerle içinden çıkılmaz bir hal alır ve ilişkide bir kaos yaşanır. Her kaosun sonu yeni bir düzenin başlangıcıdır. Aldatma da ilişkilerde yaşanan kaosun kırılma noktası olur ve kaosun yeni bir düzene dönüşme sürecini başlatır.

Başlayacak olan yeni düzende, her aldatmanın ayrılıkla sonuçlanması gerekmediği gibi, her ilişkinin de mutlaka devam ettirilmesi gerekmez. Ancak bu noktada verilecek karar kritik bir öneme sahiptir. Doğru kararın verilebilmesi neden-sonuç ilişkilerinin tarafsız bir gözle ve doğru bir şekilde kurulabilmesine bağlıdır. Bu nedenle bu konuda eşlerin bir evlilik terapistinden profesyonel yardım almaları en akılcı yol olacaktır.

Siz siz olun eşinizi veya sevgilinizi hiçbir şekilde aldatmayın ve şayet aldatacaksanız da ayrılmayı bir kez daha düşünün. Ayrılmak emin olun aldatmaktan çok daha kolaydır. Ayrıca vicdani olarak çok daha rahat olursunuz. Aldatmanın cazibesine kapılmadan önce bir kez daha düşünün. Aldatma türlü sebeplerle son derece cazip gelebilir ancak ortaya çıkması durumunda ise cezası da büyük olacaktır. Gerçekten seviyorsanız asla aldatmayın, güven inşa etmek zor ancak bu güveni yıkmak son derece kolaydır.

Sizde güvene  dayalı uzun vadeli kalıcı bir ilişki arıyorsanız MobilDost üzerinden birbirinden güzel kadın üyelerimiz ile tanışabilir ve birlikte yeni bir gelecek kurabilirsiniz. Canlı sohbetin, yeni insanlar ile tanışmanın, yeni dostluklar kurmanın değişmeyen tek adresi MobilDost sizi bekliyor hemen üye olup sohbete başlayabilirsiniz.

Kontrol Ediniz

sevgiliniz ile hangi filmleri izleyebilir ve sohbet edebilirsiniz

İlişkide Bağımlı Olduğunuzu Gösteren 6 İşaret

İlişkide Bağımlılık Halleri İlişkide bağımlı olduğunuzu gösteren 6 işaret nelerdir? Siz değerli MobilDost okuyucuları için …

14 şubat sevgililer günü

Aşkın Evreleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

14 Şubat Sevgililer Günü Sohbetleri Aşkın evreleri hakkında bilinmesi gerekenler. Haftaya 14 Şubat Dünya Sevgililer …

Sevginizi göstermek için nasıl öpersiniz

Sevginizi Göstermek İçin Nasıl Öpersiniz?

Öpüşelim mi? Sevginizi göstermek için nasıl öpersiniz? Öpüşmek bir tür iletişim şeklidir. Ancak yıllardır öpüşüyor …

İlişkide teknolojiden nasıl faydalanırsınız

İlişkinize Faydalı Olabilecek Teknolojiler

İlişkinize Faydalı Teknolojiler İlişkinize faydalı olabilecek teknolojiler…Yaşadığınız ilişkiye hangi teknolojinin ne gibi yardımı veya katkısı …